35 507,77 m2

Jsme již s vaší pomocí osázeli a stále pokračujeme.
Naše aktivity můžete snadno sledovat také na Facebooku.

Jak pomáhá zákazník nákupem GW výrobků?

Naší ambicí a hnacím motorem je v co největší míře vyvíjet takové produkty, které nebudou mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

Chceme zelenější svět. Žijeme i myslíme ekologicky a přejeme si, abychom byli v tomto směru vzorem pro ostatní. Proto je více než polovina našich výrobků z řady GREEN WORLD, která splňuje přísná klasifikační kritéria. Vy do toho můžete jít s námi! Proč? Pro lepší budoucnost planety a všech, kteří na ní žijeme.

Pokud se s námi vydáte touto cestou, pomáháte přírodě hned dvakrát:
1) Používáte ekologické výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
2) S každým GREEN WORLD výrobkem, který koupíte, přispějete na výsadbu nových stromů v České republice.

A víte, že výsadba stromů je docela věda? Před samotnou výsadbou je třeba plochu pro zalesnění dobře připravit (vymýtit pařezy, odstranit klest apod.), vybrat kvalitní sazenice dřevin vhodných pro danou lokalitu, dbát správného postupu výsadby (dodržovat spony mezi rostlinami a předepsanou hloubku výsadby) a nesmí se zapomenout ani na oplocení nově osázené plochy. Tím to však zdaleka nekončí. Aby nově vysázené stromy dobře prosperovaly, je třeba zajistit následnou péči, která se v závislosti na druhu dřevin pohybuje od 10 do 15 let a obnáší například pravidelné prořezy. My jsme si toho vědomi. A protože chceme pomáhat smysluplně, přispíváme i na veškeré tyto činnosti, aby ten náš nový les byl zdravý a silný.

Připojte se k nám a také používejte výrobky z produktové řady GREEN WORLD. Buďte součástí našeho projektu GREEN PARTNER a můžete sledovat, jakou plochu lesních porostů jsme již společně osázeli.

Víte, že 10 miliónů stromů...

denně vypaří 10 miliónů hektolitrů vody
zastane 40 milionů klimatizačních jednotek
pomůže ochladit přibližně 200 km2 až o 3 °C
vytvoří denní zásobu kyslíku pro 30 milionů lidí